રાષ્ટ્રીય સ્વાસ્થ્ય વીમા યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો

અસંગઠિત ક્ષેત્રનાં પરિવારોને આરોગ્ય સુરક્ષા પ્રદાન થાય અને તેઓને કેશલેસ સારવાર સુવિધા મળી રહે . ગરીબી…

વિકલાંગ પેન્શન યોજના-સંત સુરદાસ યોજના ( રાજ્ય સરકારની યોજના) આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો

યોજનાનો ઉદ્દેશ: તિવ્ર અશકત વિકલાંગ વ્યકિતઓ માટે નાણાંકીય સહાય આપવી. પાત્રતાના ધોરણો લાભાર્થીનું નામ B.P.L. કુટુંબની (૦…

વિકલાંગ પેન્શન યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો .

ઈન્દિરા ગાંધી નેશનલ ડીસએબીલીટી પેન્શન સ્કીમ (IGNDPS) (કેન્દ્ર સરકારની યોજના) યોજનાનો ઉદ્દેશ  :તીવ્ર અશકત વિકલાંગ વ્યકિતઓ…

નિરાધાર વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વૃદ્ધ પેન્શન યોજના- રાજ્ય સરકાર) આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો.

નિરાધાર વૃદ્ધ અને નિરાધાર અપંગને નાણાંકીય સહાય યોજના યોજનાનો ઉદ્દેશ: નિરાધાર વૃદ્ધો અને અપંગ નિરાધારોને નિભાવ…

વૃદ્ધ પેન્શન યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો અને શેયર કરો.

ઈન્દિરા ગાંધી રાષ્ટ્રીય વૃદ્ધ પેન્શન યોજના (વય વંદના) Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme – (IGNOAPS)…

મુખ્યમંત્રી યુવા સ્વાવલંબન યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી જાણો.

રાજ્યના ઉચ્ચ શિક્ષણના અભ્યાસક્રમોમાં પ્રવેશ મેળવવા માંગતા તેજસ્વી અને જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓને ઉચ્ચ શિક્ષણ માટે ગુણવત્તા અને…

મહાત્મા ગાંધી રાષ્ટ્રીય ગ્રામીણ રોજગાર બાંહેધરી યોજના આ યોજના સંપૂર્ણ માહિતી

ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રહેતા કુટુંબોને, કુટુંબદીઠ વર્ષ દરમિયાન વધુમાં વધુ ૧૦૦ દિવસ રોજગારીની બાંહેધરી આપવાનો આ યોજનાનો…

મુખ્યમંત્રી અમૃતમ “મા” યોજના અને “મા વાત્સલ્ય” યોજના આ યોજના વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો અને મધ્યમ વર્ગીય પરિવારો પોતાની પસંદગીવાળી ખાનગી તેમજ સરકારી સંલગ્ન હોસ્પિટલમાંથી…