લગ્ન પહેલા કન્યાની તબિયત બગડી, વરરાજા સાથે સ્વસ્થ થવા માટે આખી રાતની રાહ જોતો રહ્યા જાનયા, પછી સવારે …

ઉત્તર પ્રદેશના કન્નૌજમાં જ્યારે દુલ્હનની તબિયત દરવાજાની પૂજા સમયે બગડી ત્યારે તે વરરાજાની કાર લઈ ને …