કોરોના નિષ્ણાતો ફરીથી ચેતવણી આપી છે – એવું વિચારશો નહીં કે વાયરસનો હંમેશાં અંત આવશે

યુકેના સત્તાધીશોના મુખ્ય વૈજ્ઞાનિક સલાહકારે ચેતવણી આપી છે કે તેઓ ધારે નહીં કે કોરોના રસી નાબૂદ કરી શકાય, અને ફલૂ જેવા ચેપ વાર્ષિક રૂપે થશે. સાયન્ટિસ્ટ સર પેટ્રિક વાલ્લાન્સે બ્રિટનના સભ્યોની કમિટીને આ માહિતી આપી છે.

ડે બાય મેઇલ દ્વારા દિવસની અંદર બહાર આવતા એક અહેવાલને ધ્યાનમાં રાખીને સર પેટ્રિક વ statedલેન્સએ જણાવ્યું હતું કે મંત્રીઓ અને સલાહકારોએ રસી વિશે મોટો દાવા કરવો જોઇએ નહીં અને હકીકતોની વિગતો આપવી જોઈએ નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ રસી વસંત thanતુ કરતા વહેલી પાછા આવે તેવી સંભાવના નથી.

અગાઉ, ખ્યાતિપ્રાપ્ત બ્રિટીશ પ્રોફેસર ક્રિસ વ્હ્ટીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોરોના વાયરસના વિરોધમાં સંઘર્ષ ખૂબ લાંબા સમય સુધી આખરી થશે. સરખા સમય પર, સર પેટ્રિક વlenલેન્સ વધુમાં જણાવે છે કે કોરોના સિવાય, ફ્લૂ રોગચાળો બ્રિટન માટે સૌથી મહત્વપૂર્ણ જોખમ છે.

કોરોના રસી વિષે, સર પેટ્રિક અને વ Valલ લેન્સે જણાવ્યું હતું કે તેઓ માની લે છે કે આવી રસી પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવી સંભાવના ઓછી છે, જેમાં કોરોનાને સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરવાની ક્ષમતા હોઈ શકે. તેમ છતાં, તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ રસી કોરોનરી કોરોનરી હાર્ટ બીમારીના જોખમને કાપી નાંખશે અને વ્યક્તિઓને ખૂબ જ ગંભીર રીતે રોગી કરશે.

વૈજ્ઞાનિક  સર પેટ્રિક વેલેન્સે વધુમાં જણાવ્યું છે કે ફલૂ, એચ.આય.વી અને મેલેરિયા વાયરસની જેમ જ કોરોના રોગચાળો સ્થાનિક થઈ શકે છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે કોરોના સંપૂર્ણ રીતે નાબૂદ કરવામાં આવશે નહીં કારણ કે તે પહેલાથી જ મોટા પાયે પ્રગટ થઈ છે.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *